Beleid moet! De GDPR stelt meer eisen aan het informeren van uw klanten. U bent zelfs wettelijk verplicht om een privacybeleid te hebben.

Het kan soms lastig zijn om een vertrekpunt te kiezen voor uw beleid. Waar moet u beginnen? U kunt het beste uw gegevensverwerking in kaart brengen.  Zo ziet u in een oogopslag in waar in het proces u persoonsgegevens verwerkt. Waar bewaart u deze persoonsgegevens en met welk doel? Dit moet u allemaal vastleggen.

Zorg voor een overkoepelend beleid voor fysieke beweging, informatiebeweging en informatievoorziening voor klanten. Uw klanten hebben namelijk altijd het recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. U dient uiteraard altijd zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en u dient deze te beschermen tegen onbevoegde toegang of wijziging.