Wat regelt de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb)?

De Wbb regelt wat er wordt verstaan onder een bedrijfsgeheim, tegen welke inbreuken op een bedrijfsgeheim kan worden opgetreden en welke handhavingsmaatregelen en procedureregels daarbij gelden.

Wat is de impact van de ePrivacy Verordening (ePV)?

De inhoud van deze Verordening richt zich voor een groot gedeelte op orgnanisaties die online communiceren, gebruik maken van tracking cookies en direct marketing activiteiten ondernemen.

“Met een Checklist in een ordner stop je geen Hackers”

“Het klinkt natuurlijk lekker afschrikwekkend in de communicatie rond de AVG: stevige boetes voor bestuurders bij privacy-overtredingen. In de praktijk zijn de consequenties van serieuze hacks vele malen groter. De CEO’s van grote ondernemingen als Target en Sony moesten vertrekken als gevolg van inbraken door hackers, en beursanalisten vreesden destijds dat Sony Pictures de reputatieschade niet te boven zou komen.”