De wet Computercriminaliteit III vormt een belangrijke stap in de strijd tegen cybercrime

Op 1 maart 2019 is de wet Computercriminaliteit III in werking getreden. Justitie en politie krijgen met deze wet nieuwe bevoegdheden om computercriminaliteit beter te bestrijden. Deze wet is al sinds 2013 in voorbereiding, en sommige onderdelen van de wet zelfs al eerder via het wetsvoorstel Versterking Cybercrime.

Criminaliteit in de digitale wereld

Technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op de manier waarop politie en justitie hun werk verrichten. Ze zorgen er o.a. voor dat criminaliteit in de digitale wereld op een andere manier en met andere middelen moet worden aangepakt dan criminaliteit in de ‘gewone’ wereld. Die mogelijkheden hebben justitie en politie nu, en daarmee kunnen het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten aan de slag.

Toegang tot computers, servers en mobiele telefoons

Politie en justitie kunnen nu heimelijk en vanaf afstand computers binnengaan voor de opsporing van ernstige delicten, zoals kinderpornografie, drugshandel of liquidaties. Dat kan een personal computer zijn, een server of een mobiele telefoon.

Extra onderzoekshandelingen

De wet geeft opsporingsambtenaren ook de mogelijkheid om daarna verschillende onderzoekshandelingen te verrichten. Zo mogen ze gegevens ontoegankelijk maken of kopiëren, maar ook communicatie aftappen. Eerder was het zo dat dergelijke handelingen pas konden worden verricht na een inval en verkrijging van wachtwoorden en inloggegevens. Dus als de computer niet (meer) aanstond of dat er een plotselinge kortsluiting plaatsvond waardoor de computer niet meer werkte, kon er geen nader onderzoek worden verricht. Dat wordt door deze wetgeving opgelost.

Inzet van ‘lokpubers’

Ook wordt het mogelijk opsporingsambtenaren als ‘lokpubers’ in te zetten om de opsporing en vervolging te vergemakkelijken van ‘groomers’, die via internet minderjarigen benaderen voor seksuele doeleinden. Tot nog toe had informatie die op deze manier werd vergaard geen waarde, omdat het niet om echte minderjarigen ging en er dus geen sprake was van een strafbaar feit. De wet voorziet nu in meer bescherming voor minderjarigen.

Heling van computergegevens

Verder wordt heling van computergegevens als zelfstandig delict strafbaar. Daarmee kan iemand worden aangepakt die over gegevens van anderen beschikt, ook als niet bewezen kan worden dat hij zelf die gegevens heeft overgenomen. Dit geeft een andere blik op het gebruik van bewijs.

Malafide verkoop

Malafide verkopers die op internet herhaaldelijk goederen of diensten te koop aanbieden, maar niet leveren, kunnen straks ook strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor een richtlijn ontwikkeld met nieuwe strafeisen voor oplichting via internet.