Privacy beleid & Cookie beleid

De website die je bezoekt is eigendom van ON2IT Group (“wij”, “ons”, “ons bedrijf”). We zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, tenzij anders vermeld. Zie onze contactpagina voor contactgegevens.

Jouw privacy is belangrijk voor ons en we zorgen ervoor dat de persoonlijke gegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In dit privacy beleid leggen we graag uit hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan en wat onze cookie verklaring is. Als je na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen hebt over onze privacy- en cookieverklaring, stuurt dan een e-mail naar  privacy@on2it.net.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We verwerken de volgende persoonsgegevens op on2it.net:

 • Naam, achternaam, functie en bedrijfsnaam waarvoor je werkt om de behoefte van jou en je bedrijf te kunnen identificeren
 • E-mailadres en Telefoonnummer om contact met je op te kunnen nemen

We verwerken de volgende persoonsgegevens op on2it.recruitee.com:

 • Alle persoonsgegevens die je verstrekt via ons sollicitatieformulier kunnen worden verwerkt voor de selectieprocedure
 • Contactgegevens zoals volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer
 • Sollicitatiebrief, cv en LinkedIn profiel
 • Foto, als je die hebt toegevoegd aan je cv

We kunnen aanvullende informatie verwerken, waaronder professionele en educatieve ervaringen voor trainingen en workshops, dieetinformatie voor cateringservices en alle aanvullende informatie met betrekking tot je verzoek aan ons verkoopteam om je de meest relevante service te kunnen bieden die voldoet aan je behoeften. Wanneer dergelijke gebeurtenissen zich voordoen, ontvang je een aanvullend verzoek met betrekking tot deze informatie en je toestemming om deze te gebruiken.

2. Hoe verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens die wij verwerken, worden rechtstreeks door jou aan ons verstrekt om een van de volgende redenen:

Wij verwerken:

 • Je verzoek om meer informatie via een contact formulier op onze website
 • Je verzoek om terug te bellen voor meer informatie
 • Je verzoek om contact met je op te nemen voor het leveren van diensten
 • Je verzoek om een offerte
 • Jouw inschrijving voor een evenement (webinar, workshop, etc) waarvoor je je hebt opgegeven
 • Je inschrijving voor trainingen waarvoor je je hebt ingeschreven (offerte)
 • Je sollicitatie die je hebt ingestuurd via onze wervingswebsite

We sturen je:

 • Je gepersonaliseerde Zero Trust Readiness rapport
 • De downloads die je op onze website hebt aangevraagd
 • Een gepersonaliseerde offerte die je op onze website hebt aangevraagd
 • Nieuwsbrieven en andere e-mails waarvoor je je hebt aangemeld

We volgen bezoekers van onze website ook via het gebruik van cookies om statistieken en gedrag van doelgroepen (marketing) vast te stellen. Onze website maakt voor verschillende doeleinden gebruik van cookies van derden. Raadpleeg het gedeelte “Derden” en “Cookies” voor meer informatie.

Deze verwerkingen zijn gebaseerd op toestemming en het bewaren van deze gegevens op de website is niet langer dan zeven (7) werkdagen.

3. Het delen van persoonsgegevens met derden

We gebruiken, verkopen of onthullen je gegevens niet voor andere doeleinden zonder je toestemming, tenzij de wet ons daartoe verplicht. We delen je gegevens alleen met de hieronder genoemde derden als dit noodzakelijk is. We zorgen ervoor dat we dit op een transparante manier doen. Wanneer het gaat om het aangaan van een overeenkomst met ON2IT, zullen we de Data Processing Agreement ondertekenen waarin onze huidige verwerkers staan gemeld.

We nemen alle maatregelen om hetzelfde beschermingsniveau te garanderen en de vertrouwelijkheid van je gegevens te waarborgen. Daarom hebben wij ook Data Processing Agreements met bedrijven die je gegevens voor ons verwerken en waarvoor wij als verwerkingsverantwoordelijke optreden.

Voor onze website maken we gebruik van leveranciers die namens ons persoonsgegevens verwerken.

3.1 Google Analytics 4

We maken gebruik van Google Analytics 4, een webanalyse dienst die wordt aangeboden door Google, Inc. Google Analytics 4 maakt gebruik van cookies om de interactie van bezoekers met onze website te analyseren. De door een cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt anoniem naar Google verzonden.

Om ervoor te zorgen dat het gebruik van Google Analytics 4 je rechten en onze naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) waarborgt, hebben we de volgende maatregelen genomen zoals bepaald door het College Bescherming Persoonsgegevens:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.
 • De verzamelde gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt.
 • De optie ‘gegevens delen’ met Google is uitgeschakeld en niet actief.
 • De Google Analytics 4 cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google-diensten.

3.2 Mailchimp

We gebruiken Mailchimp om e-mails te versturen. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief of voor een training, workshop of evenement, ontvang je onze e-mails met de gevraagde informatie.

Binnen Mailchimp worden alleen je naam en e-mailadres opgeslagen die je hebt ingevuld via formulieren op onze website die gebruik maken van Mailchimp. Informatie die is ingevoerd via andere formulieren wordt niet opgeslagen of gebruikt binnen Mailchimp.

In elke e-mailcommunicatie heb je de mogelijkheid om je af te melden voor specifieke e-mails, of voor alle e-mailcommunicatie van ON2IT. Kies je voor de laatste optie, dan ontvang je geen e-mails meer van ons, tenzij je klant bij ons bent. In dat geval ontvang je alleen de noodzakelijke communicatie.

3.3 LinkedIn

We gebruiken LinkedIn om de resultaten van onze reclamecampagnes op LinkedIn te meten, de relevantie van deze reclamecampagnes te optimaliseren en bezoekers van onze website opnieuw te targeten met gepersonaliseerde advertenties op LinkedIn of andere websites. Daarom hebben we een tracking pixel in onze website ingebouwd die een unieke browser cookie aanmaakt om de interactie van bezoekers op onze website te analyseren.

Binnen LinkedIn worden alleen je IP-adres en gebruikspatronen op onze website verzameld en opgeslagen. De verzamelde gegevens worden gecodeerd en anoniem verwerkt. LinkedIn leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden controleren via hun accountinstellingen.

4. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Zoals je van een cybersecurity bedrijf mag verwachten, nemen we de bescherming van je gegevens serieus en nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je gegevens te voorkomen.

We hebben de volgende maatregelen genomen om je persoonlijke gegevens te beveiligen:

 • De servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met up-to-date beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall.
 • We verzenden je gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL).
 • Toegang tot persoonlijke gegevens is beveiligd met twee-factor authenticatie.
 • Toegang tot persoonlijke gegevens vanaf mobiele apparaten is beperkt en wordt actief gecontroleerd.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt en ON2IT medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind om zorgvuldig om te gaan met (persoons)gegevens.
 • Onze interne service organisatie en informatiesystemen worden regelmatig onderworpen aan onafhankelijke audits.

5. Jouw gegevens, jouw beslissing – een verzoek indienen om jouw gegevens in te zien

Met betrekking tot je gegevens heb je een aantal rechten, zoals:

 • Het recht om informatie te verkrijgen over welke persoonsgegevens ON2IT bewaart en hoe deze gegevens worden verwerkt;
 • Het recht op rectificatie van eventuele onjuistheden in je persoonsgegevens;
 • Het recht om je persoonsgegevens te wissen uit onze databases;
 • Het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;
 • Het recht om je persoonsgegevens over te dragen aan derden;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, inclusief de aan direct marketing gekoppelde profilering;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking in speciale situaties;
 • Het recht op menselijke tussenkomst bij volledig geautomatiseerde beslissingen (inclusief profilering) die rechtsgevolgen hebben of aanzienlijke gevolgen hebben voor personen.

Hiertoe kun je een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar: privacy@on2it.net.

We reageren op dit soort verzoeken binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum waarop het verzoek duidelijk wordt begrepen door ons bedrijf. Dit betekent dat als het verzoek onduidelijk, onnauwkeurig of onredelijk is, we je zullen vragen om te verduidelijken wat voor soort persoonlijke informatie je vraagt en waar je verwacht dat deze informatie te vinden is. Zodra dit geregeld is, gaat de periode van 30 dagen in.

In het geval van een verzoek kunnen we je vragen om te bevestigen dat alle informatie die je ons voor het verzoek verstrekt, correct is. Over het algemeen bestaat dit uit het bevestigen dat je je eigen persoonsgegevens opvraagt en tot op zekere hoogte, het bevestigen van je identiteit in het geval van gevoelige persoonlijke gegevens.

We verwachten verzoeken met redelijke tussenpozen en kunnen een vergoeding vragen op basis van administratieve kosten voor extra kopieën of herhaalde verzoeken.

Indien het verzoek te complex is om binnen een maand te kunnen beantwoorden, zal ON2IT de betrokkene een schatting geven van de termijn waarbinnen een antwoord kan worden gegeven. Dit uitstel mag niet langer zijn dan twee maanden. Indien je niet tevreden bent met ons antwoord, heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit binnen je rechtsgebied.

6. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

ON2IT maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

7. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons verkeer te analyseren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de ervaring van een gebruiker efficiënter te maken. Volgens de wet mogen we cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

Deze site gebruikt verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s verschijnen. Je kunt te allen tijde je toestemming wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website. Vermeld je toestemmings-ID en datum wanneer je contact met ons opneemt met betrekking tot je toestemming.

Je toestemming geldt voor de volgende domeinen: on2it.net

7.1 Cookies uitschakelen

Het is met vrijwel alle browsers mogelijk om de optie om websitecookies op te slaan uit te schakelen. Hieronder vind je links per browser met informatie over hoe je dit kunt doen:

Via de instellingen van je browser is het ook mogelijk om alle eerder opgeslagen informatie te verwijderen.

Indien je ervoor kiest om cookies volledig uit te schakelen, kun je geen gebruik meer maken van alle functionaliteiten van de ON2IT website en wordt bepaalde content niet meer getoond. Hierdoor kan de beleving van de site tegenvallen.

8. Wijzigingen in het privacy & cookie beleid

We streven ernaar onze activiteiten en praktijken uit te breiden en beschouwen Privacy als onlosmakelijke verbonden met Veiligheid. Daarom kunnen we ons privacy- en cookiebeleid uitbreiden of wijzigen. Daarom kun je deze pagina altijd bekijken om te zien of wijzigingen zijn doorgevoerd.

Als deze wijzigingen substantieel zijn, zorgen we ervoor dat ze op een duidelijke en merkbare manier op deze pagina worden gecommuniceerd. Daarnaast kunnen we je hiervan op de hoogte stellen via e-mail (uiteraard met jouw toestemming vooraf).

Dit privacy- en cookies beleid is voor het laatst bijgewerkt en gepubliceerd op 15 juli 2023.

9. Recht om een klacht in te dienen

Als je het niet eens bent met de manier waarom wij je persoonsgegevens verwerken, heb je het recht om een klacht in te dien bij een toezichthoudende autoriteit in je rechtsgebied.

10. Vragen en opmerkingen

Als je wil reageren op onze privacyverklaring of wijzigingen wil voorstellen, kun je altijd contact met ons opnemen via e-mail op: privacy@on2it.net.