Hoe kan een firewall in versleutelde pakketten kijken?

In de Verenigde Staten heeft de National Security Agency (NSA) recentelijk een Cyber Advisory gepubliceerd over TLSI. Deze advisory definieert TLSI en legt een aantal risico’s en bijbehorende uitdagingen uit. In dit artikel willen we daarom wat dieper ingaan op de encryptie en de-encryptie die hierbij komt kijken en welke uitdagingen dit met zich mee kan brengen.