Tip #4: Geen bezoekers zonder begeleiding!

Hoewel de meeste bedrijven een vorm van bezoekersregistratie doen vanuit het oogpunt van bedrijfshulpverlening, is beveiliging hier enigszins onderbelicht. Sommige organisaties laten nog steeds leveranciers en bezoekers ter plekke toe, voordat van tevoren bekend is dat zij komen.

Misschien vindt u het ‘te veel van het goede’, maar toch blijven we binnen ON2IT – én bij onze klanten – benadrukken: In een veilige omgeving dienen bezoekers en leveranciers van tevoren te worden geregistreerd, met naam en toenaam, inclusief het tijdstip van afspraak en de contactpersoon. De ontvanger blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de bezoeker en dient deze te begeleiden tot en met vertrek uit het pand. Sterker nog: ruimtes waar zich informatie en IT-voorzieningen bevinden, behoren voorzien te zijn van fysieke toegangsbeveiligingen. Bezoekers dienen in deze ruimtes altijd begeleid te worden!