Tip #3: Clean desk, documents & devices? Clear mind!

Ik blijf het herhalen: ook al heeft u alles op orde qua IT-security, houd rekening met de risico’s van ‘onbewust onbekwame’ medewerkers als het gaat om informatiebeveiliging! De basisregels?

  • Clean desk policy helpt te voorkomen dat vertrouwelijke documenten op werkplekken blijven slingeren. Onderdeel van de clean-desk policy is echter ook: zet altijd direct schermbeveiliging aan – ook bij kort verlaten van de werkplek. En ….. loop direct naar de printer in geval van afdrukken van vertrouwelijke of geheime gegevens!
  • Maak medewerkers ervan bewust dat ICT apparatuur gebruikt mag worden als ‘goed huisvader’: een laptop onzichtbaar in een kofferbak is ook te traceren voor kwaad willenden!
  • Vergroot het bewustzijn over informatiebeveiliging bij medewerkers. Blijf de regels herhalen en help ze ‘wennen’ aan een clear mind op het gebied omgang met geheime en vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

De (nieuwe) wet- en regelgeving heeft steeds meer impact op omgang met privacy gevoelige gegevens, dus ook op het bewustzijn hierover bij medewerkers. In dat kader verzorgt ON2IT ‘awareness assessments’. Neem contact op voor meer informatie >>