How zero trust reduces data breach costs

De potentiële kosten van een datalek minimaliseren

De kosten van datalekken zijn tegenwoordig immens – zowel voor organisaties als voor de samenleving. Organisaties kunnen profiteren van inzicht in de belangrijkste componenten die zowel de waarschijnlijkheid als de impact van een datalek beïnvloeden.

In deze paper behandelen we de volgende onderwerpen:

De stijgende kosten van datalekken
The rol van wettelijke boetes
Waarom Zero Trust nodig is
How Zero Trust as a Service de financiële impact van een datalek verlaagt
Een praktisch kostenreductieschema
Download