ON2IT voldoet aan ISO-kwaliteitsnormen

De International Organization for Standardization (ISO) is de grootste ontwikkelaar van internationale normen voor de optimalisatie van bedrijfsprocessen. ISO-normen zijn geen wetten die een bedrijf verplicht moet volgen, maar ze laten wel zien hoe een organisatie omgaat met bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement (ISO 9001) en informatiebeveiliging (ISO 27001).

ON2IT beschikt over zowel het ISO 9001 als ISO 27001 certificaat. Dit betekent dat zowel het kwaliteitsmanagementsysteem als het informatiebeveiligingssysteem voldoen aan de strenge eisen van de ISO.

ISO 9001 – Kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement en biedt handvatten voor het continue verbeteren van processen, diensten en/of producten. Het ISO 9001-certificaat is een duidelijk bewijs dat ON2IT beschikt over een uitstekend systeem van kwaliteitsbewaking en dat vertaalt zich in een nog betere dienstverlening, een grotere klanttevredenheid en een sterkere concurrentiepositie.

ISO 27001 – Informatiebeveiliging

ISO/IEC 27001:2013 is de internationale norm voor informatiebeveiliging, en specificeert de eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System.

Dit certificaat toont aan dat ON2IT zeer zorgvuldig omgaat met informatiebeveiliging, en haar maatregelen continu evalueert en verbetert. Het is van toepassing op het leveren van (managed) securityproducten en -diensten, het bieden van 24-uurs ondersteuning en het verwerken van informatie van opdrachtgevers.