NEN normering binnen de zorg nu dwingend!

Onlangs is het wetsvoorstel met betrekking tot cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens unaniem (!) door de Eerste Kamer aangenomen. Consequentie voor de zorgaanbieders: NEN normeringen zijn nu dwingend.

Zorgaanbieders moeten patiënten uitdrukkelijke toestemming vragen om andere zorgaanbieders op elektronische wijze inzage te bieden in hun medisch dossier. Daarnaast krijgen patiënten het recht op elektronische toegang tot hun medische gegevens. In de overgangstermijn van drie jaar zal o.a. duidelijk worden of een veiliger authenticatiemiddel dan DigID voor online toegang tot patiëntendossiers gebruikt moet gaan worden.

Het wetsvoorstel bepaalt de randvoorwaarden die privacy van patiënten en beveiliging van medische gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem moeten waarborgen.

Privacywetgeving en beveiliging van online uitwisseling van data zijn – niet geheel toevallig – twee pijlers onder het ON2IT Security Framework. Niet voor niets organiseren wij Lunch & Learn sessies om u te helpen een totaalbeeld te hebben op uw informatiebeveiliging. En vervolgens te kunnen aantonen ‘in control’ te zijn.
Beleid, architectuur en operatie aan elkaar koppelen, rekening houdend met kwetsbaarheden, dreigingen en compliance richtlijnen valt immers niet mee.

Kom naar de ON2IT Security Framework Lunch & Learn en leer hoe een totaalbeeld op uw securitybeleid te krijgen, hoe deze te analyseren en te verbeteren waar nodig.

[av_button label=’Meld nu aan voor de ONSF Lunch & Learn speciaal voor de gezondheidszorg’ link=’page,6448′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]