ON2IT is één van de weinige aanbieders van managed cybersecurity diensten met een volledig in eigen beheer ontwikkeld platform voor automatisering en orchestratie van alle benodigde functies. Alle kennis en ervaring van de afgelopen ruim 10 jaren is – samen met klantwensen voor automatisering en efficiency – ondergebracht in dit eigen cloudplatform.

De zogeheten service management rapportages bieden ON2IT relaties niet alleen inzicht in incidenten, changes en openstaande tickets, maar ook transparante toegang tot de vergaande automatisering, de rules of engagement en de voorstellen voor het weerbaarder maken van de infastructuur. Maar bovenal biedt het ON2IT Security Automation & Orchestration Platform (SAOP) tijdwinst en daarmee ruimte voor focus op zaken die er echt toe doen. De service management rapportage laat zien hoeveel incidenten zijn opgelost dankzij de automatisering en de daarvoor gebruikte rules of engagement.

Rules of Engagement

In de rules of engagement is beschreven welke geautomatiseerde acties het platform onderneemt zonder tussenkomst van menselijk handelen. Deze acties kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het blokkeren van een gebruikersaccount, een bekend hackers IP adres of het in quarantaine plaatsen van een virtuele machine. De aanpak met rules of engagement garandeert de snelste respons op threats en de meest efficiënte inzet van security professionals.

Intelligent threatmanagement

Deze aanpak om cyberaanvallen en andere bedreigingen het hoofd te bieden is aantoonbaar doeltreffend. Het is eerder regelmaat dan uitzondering dat we bij een organisatie 120.000 security incidenten per maand reduceren naar 20 incidenten die echt aandacht nodig hebben. Alle overige incidenten zijn dan binnen de ON2IT SAOP automatisch onderzocht, voorzien van context en correlatie en geautomatiseerd opgelost.

Security improvement

Behalve inzicht in de wijze waarop threatmanagement is uitgevoerd, biedt de rapportage ook Security Improvement Advisories (SIA). Uiteraard is er eerst telefonisch contact en advies over (on-)bekend gedrag op het netwerk. Technische en organisatorische risico’s worden benoemd en oplossing(en) geadviseerd. Dit advies wordt opgenomen in de rapportage en besproken met de ON2IT Service Delivery Manager.

Last but not least: verantwoord en aantoonbaar compliant

De rapportages helpen niet alleen om IT-security binnen uw organisatie te verbeteren door meer zichtbaarheid en controle. De diverse onderdelen uit de rapportage helpen u ook in de verantwoording naar het management als het bijvoorbeeld gaat om aantoonbaar compliant zijn aan de diverse (inter)nationale richtlijnen.

Meer weten over security-incidenten, threatmanagment en het ON2IT Security Automation & Orchestration Platform?

Neem contact op ›