Pcycys

Penetratietesten, waarbij je cyberbeveiliging vanuit het perspectief van de hacker wordt getest, zijn een belangrijk gereedschap voor cybersecurityspecialisten, auditors en CISOs. ON2IT gebruikt de geautomatiseerde PEN-testen van Pcysys als onderdeel van zijn Zero Trust Fitness Score.

Lees meer
Automated Pentesting webinar

Automated Penetration Testing Platform

Geautomatiseerde PEN-testen zijn een vitale maatregel voor de validatie van een Zero Trust netwerk-architectuur, maar ook voor het continu monitoren van de effectiviteit van je preventie en compliance maatregelen.

PenTera™

ON2IT levert in samenwerking met Pcysys een geautomatiseerde oplossing voor penetratietesten. PenTera imiteert 24/7 de aanvalstechnieken van de meeste geavanceerde hackers in je eigen netwerk, dus van binnenuit.

PenTera™ maakt gebruik van standaard hardware en is binnen een paar uur geïnstalleerd waarna alle tools direct kunnen worden ingezet binnen de bedrijfsomgeving.

ON2IT biedt met PenTera™ gedetailleerde rapportages over kwetsbaarheden in je  IT-security en stelt vervolgens passende maatregelen voor.

Pcysys - Automated Pentesting

Waarom wij kiezen voor Pcycys

Menselijke hackers, of het nu interne Red Teams zijn of externe consultants voor de verplichte PEN-test, hebben een beperkt aanvalsrepertoire, zijn niet consistent, en te kostbaar om vaker dan strikt noodzakelijk in te zetten.

De geautomatiseerde oplossing die ON2IT en Pcysys aanbieden doorloopt voor elke PEN-test alle uitbuitings- en dynamische hacktechnieken die bekend zijn: sniffing, MitM, laterale beweging, uitvoering op afstand, doel-DoS, wachtwoordkraken, ethische malware-injectie en opwaardering van privileges.