BitSensor

De ethische hackers van BitSensor ontwikkelden hun oplossing als ervaringsdeskundige in het opsporen en oplossen van beveiligingsproblematiek bij organisaties.

Lees meer

Advanced Application Security & Insight

De BitSensor plug-in webapplicatie, linkt een code met de applicatie zelf, waardoor beveiliging direct meekijkt in de applicatie. Iedere stap van een hacker wordt gemonitord, een risicoprofiel wordt opgebouwd en een hack binnen vijftig milliseconden gestopt.

BitSensor ontving sinds de oprichting in 2016 diverse Best Start-Up Awards van onder andere: Sprout, NRC, Accenture, IBM, TU Eindhoven, Philips.

Waarom wij kiezen voor BitSensor

De plug-in code van BitSensor is ‘open source’, een voor de securitybranche nog weinig gebruikte vorm van programmatuur. Bij BitSensor is men overtuigd van het nut van een beveiligingsoplossing waar je kunt zien hoe en waarom iets werkt. ON2IT kan zich hierin vinden en heeft de applicatiebeveiliging opgenomen in haar Zero Trust Security Framework om zo een totale IT-security oplossing aan te kunnen bieden.

BitSensor