Security validatie

Hoe weet u of u last heeft van kwetsbaarheden in het netwerk? Valideer uw IT-security door te testen op bekende én onbekende bedreigingen en kwetsbaarheden.

Lees meer

Valideer uw IT-security

Wanneer is uw IT-security goed? En hoe weet u dat zeker? De effectiviteit van het IT-security-beleid en de bijbehorende IT-security-maatregelen zijn maar op één manier te valideren: testen!

Afhankelijk van de vraagstelling en de doelstelling zijn er verschillende vulnerability assessments – of penetratietesten – mogelijk.

Wilt u meer weten over over security validatie met vulnerability assessments en penetratietesten?

Neem contact op

ON2IT helpt organisaties haar IT-security te valideren:

  • Applicatie & SaaS inventarisatie: geeft inzicht in gebruikte applicaties en risico’s daarvan

  • Netwerk assessment: geeft inzicht in kwetsbaarheden binnen de infrastructuur

  • Applicatie assesment: biedt een overzicht van lekken in webapplicaties

  • In-/exfiltratie test: toets of een hacker data kan buitmaken middels een lek

  • Validatie vanuit hackers perspectief: continue validatie van netwerk security controls met Safebreach

Valideren op basis van Zero Trust

ON2IT baseert al haar IT-security oplossingen en -diensten op de Zero Trust strategie. Ook de security validatie kent deze Zero Trust basis: segmenteren en beschermen van de meest kwetsbare en belangrijkste data en netwerkelementen (de kroonjuwelen); ‘never trust, always verify’.

Lees meer over Zero Trust

Zero Trust

Gerelateerde artikelen

“Je zult allereerst moeten accepteren dat je een doelwit bent”
Security validatie

Het einde van pentesting?
Security validatie