Security validatie

Hoe weet u of u last heeft van kwetsbaarheden in het netwerk? Valideer uw IT-security door te testen op bekende én onbekende bedreigingen en kwetsbaarheden.

Lees meer

Valideer uw IT-security

Wanneer is uw IT-security goed? En hoe weet u dat zeker? De effectiviteit van het IT-security-beleid en de bijbehorende IT-security-maatregelen zijn maar op één manier te valideren: testen!

Afhankelijk van de vraagstelling en de doelstelling zijn er verschillende vulnerability assessments – of penetratietesten – mogelijk.

Wilt u meer weten over over security validatie met vulnerability assessments en penetratietesten?

Neem contact op

ON2IT helpt organisaties haar IT-security te valideren:

  • Applicatie & SaaS inventarisatie: geeft inzicht in gebruikte applicaties en risico’s daarvan

  • Netwerk assessment: geeft inzicht in kwetsbaarheden binnen de infrastructuur

  • Applicatie assesment: biedt een overzicht van lekken in webapplicaties

  • In-/exfiltratie test: toets of een hacker data kan buitmaken middels een lek

  • Validatie vanuit hackers perspectief: continue validatie van netwerk security controls met Safebreach

Valideren op basis van Zero Trust

ON2IT baseert al haar IT-security oplossingen en -diensten op de Zero Trust strategie. Ook de security validatie kent deze Zero Trust basis: segmenteren en beschermen van de meest kwetsbare en belangrijkste data en netwerkelementen (de kroonjuwelen); ‘never trust, always verify’.

Lees meer over Zero Trust

Zero Trust

Gerelateerde artikelen